IFIN, Inštitut za finance
English
Poslovno svetovanje in vrednotenje

Poslovno svetovanje
in vrednotenje
S.BON - Bonitetne informacije za podjetja, zadruge in podjetnike

Poslovanje gospodarskih družb
in upravljanje s tveganji


"Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj." Seneka

Poslovno svetujemo in organiziramo izobraževanja
Seminarji in individualna
izobraževanja
Kontakt

Kontakt

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance