IFIN, Inštitut za finance
English

Bonitetne informacije


Vzporejanje bonitetnih ocen po modelu S.BON

Bonitetne ocene SB za gospodarske družbe po modelu S.BON AJPES so neposredno vzporejene z bonitetnimi ocenami treh uveljavljenih mednarodno priznanih bonitetnih agencij, in sicer Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's. Posredno je mogoče zagotoviti tudi vzporejanje bonitetnih ocen morebitnih drugih bonitetnih agencij, v kolikor te zagotavljajo vzporejanje z eno izmed treh zgoraj navedenih mednarodnih bonitetnih agencij.

S tem je zagotovljena mednarodna primerljivost bonitetnih ocen po modelu S.BON AJPES. Takšno vzporejanje bo zainteresiranim uporabnikom omogočilo primerjavo kreditnega tveganja med slovenskimi poslovnimi subjekti, ki imajo pripisano slovensko bonitetno oceno SB po modelu S.BON AJPES, in tujimi poslovnimi subjekti, ki so ocenjeni s strani tuje mednarodno priznane bonitetne agencije.

Prikaz sprejemljivega razpona bonitetnih ocen tujih agencij, v kolikor je znana spodnja še sprejemljiva bonitetna ocena SB po modelu S.BON AJPES, ki pomeni enako (ali manjše) kreditno tveganje kot navedena slovenska bonitetna ocena SB, je prikazana v tabeli.

Pojasnilo oziroma primer: V kolikor je slovensko podjetje v skladu s svojo poslovno politiko pripravljeno poslovati le s poslovnimi partnerji, ki imajo slovensko bonitetno oceno SB6 ali boljšo, potem so sprejemljive bonitetne ocene tujega partnerja po Moody's vse ocene do vključno Baa3, in sicer: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2 in Baa3 kot zadnja še sprejemljiva bonitetna ocena.

Bonitetno lestvico agencije Moody's in primerljive bonitetne ocene bonitetnih agencij S&P in Fitch je mogoče najti tukaj.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance