IFIN, Inštitut za finance
English

Bonitetne informacije

Spletna boniteta eS.BON

Spletna bonitetna informacija eS.BON je informacija o boniteti poslovanja poljubno izbranega slovenskega poslovnega subjekta (podjetja, zadruge ali samostojnega podjetnika), ki jo je mogoče pridobiti neposredno preko spleta. Informacija vsebuje slovensko bonitetno oceno SB, ki je določena z modelom S.BON AJPES. Bonitetna ocena kaže na zmožnost poslovnega subjekta (podjetja, zadruge ali samostojnega podjetnika) za poravnavo obveznosti v obdobju 12 mesecev po datumu izdelave računovodskih izkazov. Spletna bonitetna informacija eS.BON vključuje tudi podatke o kratkoročni plačilni sposobnosti za poslovni subjekt in skupino (v primeru podjetja), upoštevajoč podatke iz objav sodišč in podatke o morebitnih blokadah transakcijskih računov, dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, vrednosti posameznih finančnih kazalnikov za konkretni poslovni subjekt in prikaz njegovega položaja v celotni populaciji istovrstnih slovenskih poslovnih subjektov (ločeno za podjetja, zadruge in samostojne podjetnike) ter prikaz trendov poslovanja. Spletna bonitetna informacija eS.BON je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.

Več o vrstah bonitetnih informacij, izdelanih s S.BON AJPES modelom

Vsebina eS.BON

 • splošni podatki o poslovnem subjektu, zbrani iz različnih javnih registrov (Poslovni register Slovenije, Register transakcijskih računov itd.),
 • slovenska bonitetna ocena (SB) po pravilih Basel II (trenutna ocena), modelsko določena bonitetna ocena na podlagi zadnjega razpoložljivega letnega poročila ter vse medletne spremembe modelske ocene s pojasnili razlogov za spremembe (navedbe dogodkov, ki so vplivali na spremembo ocen),
 • podatki o kratkoročni plačilni sposobnosti (podatki sodišč o insolventnosti, blokade transakcijskih računov za poslovni subjekt in skupino (v primeru podjetja), upoštevanje revizorjevega mnenja),
 • skenirano mnenje revizorja v kolikor je poslovni subjekt zavezan k reviziji računovodskih izkazov,
 • dejavniki tveganja za nastop dogodka neplačila, izračun konkretnih finančnih kazalnikov za poslovni subjekt in prikaz njegovega položaja v celotni populaciji slovenskih istovrstnih poslovnih subjektov (mediana, percentilni rang, prikaz vpliva kazalnika na tveganje),
 • podatki in kazalniki poslovanja poslovnega subjekta za zadnjih pet let s prikazom trenda,
 • podatki in kazalniki za dejavnost, v katero poslovni subjekt sodi in njegovo mesto v dejavnosti,
 • podatki o prejemkih in izdatkih na transakcijskih računih poslovnega subjekta v tekočem letu,
 • dostop do podatkov in besedil Sodnega registra,
 • dostop do objavljenih letnih poročil (revidirana, konsolidirana).

Namen uporabe eS.BON

 • za preverjanje kreditne sposobnosti, slovenske bonitetne ocene (SB) in kratkoročne plačilne discipline poljubnega slovenskega poslovnega subjekta (podjetja, zadruge, samostojnega podjetnika),
 • za preverjanje sposobnosti poravnavanja obveznosti poslovnega partnerja,
 • za preverjanje kratkoročne plačilne sposobnosti kupcev,
 • za predstavitev poslovanja poslovnega subjekta poslovnim partnerjem in drugim (npr. bankam),
 • za analitičen vpogled v poslovanje konkurenčnih poslovnih subjektov in za primerjalno analizo,
 • hiter in preprost vpogled v informacijo o boniteti poslovanja podjetja, zadruge ali samostojnega podjetnika,
 • za druge namene.

Več o vrstah bonitetnih informacij, izdelanih s S.BON AJPES modelom

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance