IFIN, Inštitut za finance
English

Bonitetne informacije

Bonitetne ocene

S.BON AJPES model slovenske poslovne subjekte (podjetja, zadruge in samostojne podjetnike) glede na kreditno tveganje razvrsti v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi slovenskimi bonitetnimi ocenami (SB) od SB1 do SB10. Bonitetne ocene so definirane z razponom verjetnosti, da bo pri konkretnem poslovnem subjektu prišlo do nastopa vsaj enega od možnih vrst dogodka neplačila v obdobju 12 mesecev po datumu računovodskih izkazov, ki so bili podlaga za določitev bonitetne ocene. Prvih 10 bonitetnih ocen (od SB1 do SB10) predstavlja razrede plačnikov, bonitetna ocena SB10d pa je pripisana poslovnim subjektom, pri katerih je dejansko prišlo do nastopa dogodka neplačila ne glede na bonitetno oceno, ki jo je imel poslovni subjekt pred nastopom dogodka neplačila. Verjetnost za nastop dogodka neplačila je najmanjša pri bonitetni oceni SB1 in z eksponentno funkcijo narašča s premikom proti bonitetni oceni SB10.

Več o vrstah bonitetnih informacij, izdelanih s S.BON AJPES modelom

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance