IFIN, Inštitut za finance
English

Poslovno in strateško svetovanje

IFIN, Inštitut za finance zagotavlja storitve poslovnega in strateškega svetovanja na področju financ in uravnavanja tveganj.

S strokovnimi znanji in izkušnjami vam lahko pomagamo pri:

 • podjetniških financah,
 • sprejemanju naložbenih odločitev,
 • vrednotenju podjetij,
 • vrednotenju lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev,
 • vrednotenju izvedenih finančnih instrumentov (opcij, obrestnih zamenjav (IRS-ov), obrestnih kapic, itd...),
 • analizi rentabilnosti in donosnosti investicijskih projektov,
 • vzpostavitvi sistema spremljave in uravnavanja tveganj,
 • analizi plačilne sposobnosti podjetij in kreditnega tveganja,
 • analizi konkurence (panožni analizi) in primerjalni analizi,
 • izdelavi strategije poslovanja,
 • optimizaciji poslovanja in strukture virov financiranja s ciljem povečanja vrednosti podjetja,
 • prestrukturiranju poslovanja in finančni sanaciji,
 • oblikovanju sistema nagrajevanja ključnih kadrov,
 • izdelavi analitičnega orodja za podporo upravi pri sprejemanju odločitev,
 • izdelavi analitičnega orodja za člane nadzornega sveta za učinkovito spremljanje poslovanja,
 • izdelavi strokovnih mnenj in ekspertiz.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na naslovu info@ifin.si.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance