IFIN, Inštitut za finance
English

Predstavitev

IFIN, Inštitut za finance je bil ustanovljen za organizacijo skupinskih in individualnih izobraževanj za strokovnjake s področja financ in uravnavanja tveganj ter za poslovno in strateško svetovanje na področju vrednotenja finančnih instrumentov, podjetniških financ, upravljanja premoženja, združitev in prevzemov podjetij, analize poslovanja in uravnavanja tveganj.

S strokovnimi znanji in izkušnjami vam lahko pomagamo pri podjetniških financah, pri sprejemanju naložbenih odločitev, vrednotenju lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev, vrednotenju izvedenih finančnih instrumentov, vrednotenju podjetij, izdelavi strategije poslovanja, analizi rentabilnosti in donosnosti investicijskih projektov, vzpostavitvi sistema spremljave in uravnavanja tveganj, analizi plačilne sposobnosti podjetij in kreditnega tveganja, analizi konkurence in primerjalni analizi, optimizaciji poslovanja in strukture virov financiranja s ciljem povečanja vrednosti podjetja, pri prestrukturiranju poslovanja in finančni sanaciji ter pri oblikovanju sistema nagrajevanja ključnih kadrov.

Strokovna znanja, povezana z dobrim poznavanjem lokalnega finančnega in gospodarskega okolja, prenašamo zainteresirani javnosti z izvedbo seminarjev, individualnim izobraževanjem v manjših skupinah ter z izvedbo strokovnih projektov in izdelavo strokovnih mnenj po naročilu.

IFIN, Inštitut za finance

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance