IFIN, Inštitut za finance
English

Splošno o seminarjih

IFIN, Inštitut za finance, je organizator specializiranih strokovnih seminarjev za strokovnjake s področja financ in uravnavanja tveganj

Člani programskega sveta IFIN, Inštituta za finance skupaj s sodelavci skrbijo za strokovno in praktično uporabno vsebino seminarjev in individualnih izobraževanj. Skupaj pokrivamo širok spekter teoretičnih in praktičnih strokovnih znanj, ki jih zainteresirani javnosti predstavljamo v obliki seminarjev.


Individualna izobraževanja

Po dogovoru z naročnikom pripravimo individualna izobraževanja po tako imenovanem »custom-made« programu. Tako oblikovani programi so stroškovno učinkoviti in pokrivajo v naprej dogovorjene teme zanimive za naročnika ter omogočajo fleksibilnost pri terminu in lokaciji izvedbe in trajanju izobraževanja ter jeziku in strukturi predstavitve.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@ifin.si.

Aktualno


© IFIN, Inštitut za finance